Bustad, eigedom og kart

Avfallshandtering

Alle eigedommar i Vindafjord kommune er omfatta av tvungen renovasjonsordning, og må betale gebyr for denne tenesta.

Avfallet frå hushaldninga vert henta annankvar veke for matavfall og restavfall og kvar 4. veke for papiravfall og plast.

Sjå HIM sine heimesider for å finna tømmekalender.

Glas og metall

Glas og metall kan leverast til glasigloar som er sett ut ved:

 • Ølmedal Handelslag
 • Vikedal
 • Sandeid sentrum
 • Knapphus
 • Isvik
 • Bjoa skule
 • Ølen
 • Ølensvåg ved Statoil stasjon/Kiwi-butikk
 • Vikebygd på kaien
 • Toraneset miljøpark

Desse returpunktene for emballasje av glas og metall forsvinn frå 1.1.2018, då alle får dunker på sine hentestader for denne fraksjonen i løpet av hausten, frem til 1.1.18.

Kart med oversikt av tømmestader: https://sortere.no/kommune/Vindafjord/Rogaland  

Klede

HIM samarbeider med UFF (Ulandshjelp fra Folk til Folk) om innsamling av reine og heile klede til ombruk. Returpunktene er plassert ut på sentrale stader i HIM-området og samsvarar stort sett med returpunktene for glas- og metallemballasje.

 • Toraneset Miljøpark
 • Ølensvåg ved Kiwi-butikk/Statoil-stasjon
 • Ølen ved Ølen Senter
 • Sandeid ved Coop-butikk
 • Vikedal ved Shell-stasjon
 • Knapphus ved miljøstasjonen

 

Miljøparkar og betjente mottak

Ved dei betjente miljøparkane kan privatpersonar og mindre bedrifter levere alle typar avfall. Men Etne Miljøstasjon har ikkje vekt, slik at her har me dessverre ikkje moglegheit til å ta i mot store lastebilar osv.

Alle som leverer avfall må sortere dette ihht. skilting på plassene.

Toraneset Miljøpark: 
Måndag-onsdag, fredag kl. 08:00-15:00
Torsdag kl. 08:00-19:00

Etne Miljøstasjon:
Måndag og onsdag kl. 15:00-19:00

 

Utlevering av dunkar

Kontakt HIM for bestilling eller endring av abonnement:

Telefon: 52 76 50 50  

E-post :  him@him.as

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65