Bustad, eigedom og kart

Vedtekne reguleringsplanar

Ei rekke reguleringsplanar er vedtekne dei siste åra.

Imsland, Ølmedal camping - vedtak 15.12.2020

Vikebygd, Trovåg settefiskanlegg, ny plan - vedtak 15.12.2020

Ølensvåg, Ørland naustområde, lita endring - vedtak 26.08.2020 

Bjoa, Grunnavåg hyttefelt, lita endring - vedtak 26.08.2020

Ølen, Nerheim næringsområde, lita endring - vedtak 19.08.2020

Ølen, Eide aust - Osenområdet, mindre endring - vedtak 09.06.2020

Skjold, Goavik hyttefelt - vedtak 19.11.2019

Ølen, Eiodalen forretningsområde - vedtak 16.10.2019

Imsland, Vågafossen settefisk, mindre endring - vedtak 16.10.2019

Ølen, Heggjo aust bustadområde - vedtak 16.10.2019

Ølen, Hiksdal natursteinbrot - vedtak 24.09.2019

Imsland, Vassosen hytteområde - vedtak 24.09.2019

Ølen, Nerheim næringsområde - vedtak 28.05.2019

Vikebygd, Tordalen masseuttak - vedtak 28.05.2019

Vikebygd, Lio-feltet 2, mindre endring - vedtak 14.05.19

Nedre Vats, Solnes, naust og bustad - vedtak 11.04.19

Vikedal, Søndenå bustadfelt - vedtak 19.02.19

Ølensvåg, Vågshagen 6 bustadområde - vedtak 18.09.18

Imsland, Vågafossen settefisk, mindre endring - vedtak 04.09.18

Vats, Knapphus forretning- / industriområde, små endringar - vedtak 30.05.18

Bjoa, hyttefelt Grunnavåg, lita endring - vedtak 20.03.18

Imsland, Storøynå hytteområde, mindre endring - vedtak 14.03.18

Nedre Vats, Åmsosen, Småbåthamn - vedtak 20.02.18

Vikedal, miljøgate, gang- og sykkelveg - vedtak 19.12.17

Øvre Vats, Knapphus 2, bustadområde - vedtak 31.10.17

Vikebygd, Skjeljavika hyttefelt - vedtak 19.09.17

Ølensvåg, Espelandssvingane, gang-/sykkelveg - vedtak 20.06.17

Sandeid - Lærdal, gang-/sykkelveg - vedtak 20.06.17

Vikebygd, Trovåg settefiskanlegg, mindre endring - vedtak 07.06.17

Ølen kyrkjegard med parkering og tilkomst - vedtak 23.05.17

Vikebygd, Gangstøtoppen, Fritidsbustadar - vedtak 23.05.17

Sandeid, del av Østbø - vedtak 21.03.17

Ølen båthamn, små endringar - vedtak 09.03.17

Ølensvåg, Kjellesvik naustområde - vedtak 21.02.17

Ølensvåg, Fotgjengarundergangar - vedtak 20.12.16

Sandeid, Strand naustområde - vedtak 01.11.16

Ølensvåg, Vågshagen 5, bustadområde, mindre endring - vedtak 20.09.16

Vats, Tinghaugen bustadområde, mindre endring - vedtak 08.06.16

Vikebygd, Plassavegen naust- og turismeområde - vedtak 09.02.16

Vats, Sjøområde i Vats- og Yrkjefjorden - vedtak i KMD 24.26.15

Ølensvåg, naustområde Ørland - vedtak 08.09.15

Skjold, Haraldseidvågen, Naustområde Bakk - vedtak 08.09.15

Ølen-Ølensvåg, Gang- og sykkelveg - vedtak 22.06.15

Imsland, Hyttebø, Hytteområde - vedtak 08.06.15

Skjold, Håvik, Hyttegrend - vedtak 14.04.15

Bjoa, Gardavika, Hytteområde - vedtak 14.04.15

Sandeid, Sandeid sentrum, Mindre endring - vedtak 11.04.15

Detaljregulering for Næringsbebyggelse ved Westcon, Ølensvåg - vedtak 24.02.15

Detaljregulering for Bustadområde vest for Kyrkjetunet, Ølen - vedtak 04.03.15

Detaljregulering for Fritidsbustadar Svollandsneset, Bjoa - vedtak 24.02.15

Detaljregulering for Naustområde Ulvebne, Vikebygd - vedtak 24.02.15

Reguleringsplan for Hiljeseinsvika naustområde, Ølen - vedtak 09.09.14

Reguleringsplan for Trovåg Settefiskanlegg, Vikebygd - vedtak 09.09.14

Reguleringsplan for Roafeltet, Ølen - Endring - vedtak 26.08.14

Detaljregulering for Eiabakken, Ølen - vedtak 24.06.14

Detaljregulering for Brandøy ungdomsheim, Bjoa - vedtak 27.05.14

Detaljregulering for Vågshagen 5, Ølensvåg - vedtak 29.10.13

Detaljregulering for Ølen båthamn - vedtak 10.09.2013

Mindre endring - Reguleringsplan Vikedal sentrum, Osen - vedtak 27.08.2013

Mindre endring - Reguleringsplan Balabrekka, Sandeid - vedtak 28.05.2013

Reguleringsplan for Gartneritomta, bustadområde i Ølen - vedtak 10.06.2013

Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen - vedtak 19.03.2013

Detaljregulering for Haganes hytteområde, Skjold - vedtak 19.03.2013

Mindre endring, Reguleringsplan, Hyttefelt ved Imslandsjøen - vedtak 26.02.2013

Detaljregulering for naustområde Svollandsneset, Bjoa - vedtak 06.02.2013

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Imsland - vedtak 06.02.2013

Detaljregulering for Kårhus/Eide - vedtak 12.12.2012

Detaljregulering for Vikaneset - vedtak 12.12.2012

Detaljregulering for Tosvoll Vest - vedtak 12.12.2012

Detaljregulering for Fikse aust - vedtak 30.10.2012

Detaljregulering for Dalavik - vedtak 30.10.2012

Detaljregulering for masseuttak Fikse Vest - vedtak 11.09.2012

Mindre endring av Reguleringsplan for Vaka - hyttefelt - vedtak 19.06.2012

Reguleringsplan for bustadområdet Ilsvåg - vedtak 17.04.2012

Reguleringsplan for Roligheten i Nedre Vats - vedtak 17.04.2012

Områdeplan for Holmen - vedtak 17.04.2012

Detaljregulering for vågafossen settefisk - vedtak 17.04.2012

Detaljregulering for Bjoavatnet - vedtak 07.02.2012

Reguleringsplan for Trovåg nord - Vedtak 07.02.2012

Detaljplan for Hamre - Vedtak 13.12.11

Detaljplan for Naust Ytre Hamre - vedtak 15.11.11

Reguleringsplan for Leirhammer/Dommarsnes - vedtak 06.09.11

Detaljplan for vågshagen 4 -vedtak 14.06.11

Detaljplan for Rv. 543 frå Lunde til Kåta - vedtak 14.06.11

Detaljplan for E-134 Skjoldavik-Solheim - vedtak 14.06.11

Grunnavåg hyttefelt - Reguleringsplan - Vedtak 08.02.11

Hauane, Ølen - Reguleringsplanendring - Vedtak 15.06.2010

Vågen Naturcamping - Reguleringsplan - Vedtak 13.04.10

Longalandsvik - Reguleringsplan - Vedtak 09.02.10

Longåsentunet - Reguleringsplan - Vedtak 09.02.10

Imsland Småbåthamn - Reguleringsplan - Vedtak - 09.02.2010

Vikedal Barnehage, bygdahus, idrettsanlegg - Reguleringsplan - Vedtak 31.03.09

Ilsvåg Naust - Reguleringsplan - Vedtak 09.06.09

Skjoldali - Reguleringsplan - Vedtak 09.06.09

Dommarsnes Hyttefelt - Reguleringsplan - Vedtak 09.06.09

Fosternes - Reguleringsplan - Vedtak 09.06.09

Ølen sentrum - Reguleringsplan - Vedtak 17.04.08

Hustoftvatnet Hyttefelt, Imsland - Reguleringsplan - Vedtak 02.09.08

E134 Skjoldavik - Solheimskrysset - Reguleringsplan - Vedtak 16.12.08

Eide Aust, Osenområdet - Reguleringsplan  - Vedtak 16.12.08

Isvik - Skjoldavik -  Mindre reguleringsendring - Vedtak 25.11.08

Roafeltet - Reguleringsplan - Vedtak 11.11.08

Isvik Hageby IV - Reguleringsplan - Vedtak 02.09.08

Vikaneset - Reguleringsplan - Vedtak 05.06.07

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar