Bjoa skule og barnehage

Bjoa barnehage og skule - Fakta og kontaktinfo

Klikk for stort bilete

Bjoa skule, SFO og barnehage er organisert som ei eining. Senteret ligg på Innbjoa, ca 17 km frå Ølen.

Bjoa barnehage er ein kommunal barnehage i same eining som skulen. Pedagogisk leiar i barnehagen har ansvar for den daglege drifta av barnehagen, og rektor er styrar. Rektor er einingsleiar for skule og barnehage. Barnehagen har frå hausten 2018 to avdelingar, Lykketroll og Skogstroll.

Bjoa barnehage og skule ligg flott til med skog, sjø og fjell i nærområdet. Det er ikkje lang gå avstand til skog, mark og sjø, og der er gode mogelegheiter til å bruka nærmiljøet til tur og aktivitetar.

Her er fakta frå Skoleporten om Bjoa skule

Her er fakta frå Barnehagefakta om Bjoa barnehage

Kontaktinformasjon

Adresse: Bjoavegen 1333, 5584 Bjoa

Rektor: Åse Markhus Berge                                               
Telefon: 53 65 57 20 // 404 13 639

Ped.leiar: Wibeche Anita Døvik 
Telefon: 53 65 57 28

SFO-leiar: Jonė Markovičiūtė                                                     
Telefon: 53 65 57 20

Kontaktinformasjon

Bjoa skule og barnehage
Bjoavegen 1333,
5584 Bjoa
E-post : bjoa.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 20