Vindafjord bibliotek

Transportordning

Vindafjord bibliotek er med i ei nasjonal transportordning mellom dei ulike biblioteka. Kvar måndag og onsdag kjem det eigen transportør som har med seg bøker og anna materiell som er bestilt til våre lånarar, for deretter å ta med seg bøker som skal frå vårt bibliotek til lånarar ein annan stad.

Det vil i praksis seie at du kan låne og levere bøker frå kva som helst bibliotek i landet. Kjempepraktisk!!!

Kontaktinformasjon

Vindafjord bibliotek
Besøksadr.: Dreganesvegen 40 Postadr.: Pb 115,
5588 Ølen
E-post : vindafjord.bibliotek@vindafjor..
Telefon
: 53 65 58 60