Vindafjord bibliotek

Pressreader

Gjennom Pressreader kan du lesa aviser frå over 100 land, på 60 ulike språk!
Ein kjempeflott mulighet som du anten kan få del i ved å besøka biblioteket og lasta ned den/dei avisene du vil ha. Eller du kan lasta ned app'en Bibliofil, logga deg inn med lånarnummer og PiN-kode og lesa på nettbrett eller mobil det du vil. Meir info

Kontaktinformasjon

Vindafjord bibliotek
Besøksadr.: Dreganesvegen 40 Postadr.: Pb 115,
5588 Ølen
E-post : vindafjord.bibliotek@vindafjor..
Telefon
: 53 65 58 60