Vindafjord bibliotek

Mappa mi

Du kan bestilla bøker på nettet ved å bruka Mappa mi. Her får du høve til, via nettet, å vera oppdatert på mange felt.

For å nytta denne tenesta, treng du ein PIN-kode i tillegg til lånarnummer som du finn på lånekortet ditt.

Ta kontakt med biblioteket for å få PIN-kode.

I "Mappa mi" kan du:

  • Fjernadministrera din eigen lånekonto.
  • Halda oversikten over eigne lån.
  • Sjå kva som er forfalt, evt. fornya det.
  • Fornya eigne lån.
  • Sjå reserveringar og bøker som ligg til avhenting 
  • Sjå kor ein står i ei venteliste.
  • Sletta uaktuelle reserveringar.
  • Sjå kva data biblioteket har registrert:Adresse, telefonnummer osb. 
  • Endra eige passord. 

Kontaktinformasjon

Vindafjord bibliotek
Besøksadr.: Dreganesvegen 40 Postadr.: Pb 115,
5588 Ølen
E-post : vindafjord.bibliotek@vindafjor..
Telefon
: 53 65 58 60