Vindafjord bibliotek

Innlevering

Det er høve til å levera inn bøker på Joker Vikedal, Joker Vikebygd, Frøken Fryd Skjold, Shell Knapphus, Shell Sandeid, Matkroken Imsland og på Ølen senter.

Kontaktinformasjon

Vindafjord bibliotek
Besøksadr.: Dreganesvegen 40 Postadr.: Pb 115,
5588 Ølen
E-post : vindafjord.bibliotek@vindafjor..
Telefon
: 53 65 58 60