Vindafjord bibliotek

Bibliotek i Sandeid fengsel

I Sandeid fengsel er det ein liten bibliotekfilial som vert drifta av Vindafjord bibliotek. Driftskostnadene er fullfinansiert frå Nasjonalbiblioteket.
 

Tidsskrifter - Klikk for stort bileteFagbøker - Klikk for stort bileteKrimbøker - Klikk for stort bilete

Filialen er open 2 gonger i veka, til saman i 6 t. I filialen kan dei innsette låne bøker, digibøker med spelar og ulike tidsskrift.

Interessa for biblioteket er stor. I snitt er vel halvparten av dei innsette innom biblioteket kvar veke. Snitt utlån i året er på godt over 40 lån pr. innsett.
Til samanlikning er det rundt 3 utlån pr. innbyggjar i Vindafjord pr. år.

Bokhyller biblioteket i fengselet - Klikk for stort bilete

Kontaktinformasjon

Vindafjord bibliotek
Besøksadr.: Dreganesvegen 40 Postadr.: Pb 115,
5588 Ølen
E-post : vindafjord.bibliotek@vindafjor..
Telefon
: 53 65 58 60