Vindafjord bibliotek

Velkommen til biblioteket!

Biblioteket - Klikk for stort bilete

Vindafjord bibliotek finn du i Ølen, i Sjøperlo, Dreganesvegen 40, nede ved fjorden ved Ølen senter. 

 Me ynskjer alle velkomne for å låna bøker, DVD, musikk-CD, tidsskrift, lydbøker eller for å ta ein kikk på biletsamlinga vår. Det er også høve til å nytta internett.

Gjennom Pressreader kan du lesa aviser frå over 100 land, på 60 ulike språk!
Ein kjempeflott mulighet som du anten kan få del i ved å besøka biblioteket og lasta ned den/dei avisene du vil ha. Eller du kan lasta ned app'en Bibliofil, logga deg inn med lånarnummer og PiN-kode og lesa på nettbrett eller mobil det du vil. Meir info

Det er høve til å levera inn bøker på Joker Vikedal, Joker Vikebygd, Frøken Fryd Skjold, Shell Knapphus, Shell Sandeid, Matkroken Imsland og på Ølen senter.

Vindafjord bibliotek er eit "Lesar søker bok - bibliotek".

Fleire organisasjonar har gått saman om "Lesar søkjer bok", som òg samarbeider med 250 bibliotek. 

Du kan bestilla bøker på nettet ved å bruka Mappa mi. Her får du høve til, via nettet, å vera oppdatert på mange felt.

Vindafjord bibliotek er med i ei nasjonal transportordning mellom dei ulike biblioteka. Kvar måndag og onsdag kjem det eigen transportør som har med seg bøker og anna materiell som er bestilt til våre lånarar, for deretter å ta med seg bøker som skal frå vårt bibliotek til lånarar ein annan stad.

Det vil i praksis seie at du kan låne og levere bøker frå kva som helst bibliotek i landet. Kjempepraktisk!!!

I Sandeid fengsel er det ein liten bibliotekfilial som vert drifta av Vindafjord bibliotek. Driftskostnadene er fullfinansiert frå Nasjonalbiblioteket.
 

Biblioteket er stengt i perioden 17.mars 2021 -11.april 2021 grunna smittevern.

 

Det er gratis å låne bøker på biblioteket. Alle som har gyldig lånekort har rett til å låne.

Kontaktinformasjon

Vindafjord bibliotek
Besøksadr.: Dreganesvegen 40 Postadr.: Pb 115,
5588 Ølen
E-post : vindafjord.bibliotek@vindafjor..
Telefon
: 53 65 58 60