Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Vindafjord bibliotek

HØYT MED ERIKA FATLAND.

Erika Fatland har på ny gjort ei eventyrleg reise. Onsdag 28.10 kjem ho til Vindafjord bibliotek for å fortelja om denne. Denne siste reisa gjekk til svimlande høgder, til det mytiske Himalaya, fjellkjeda som buktar seg gjennom fem svært ulike land. Der vert verdsreligionane islam, buddhisme og hinduisme blanda med eldgamal sjamantro. Tallause språk og vidt forskjellige kulturar lever i dei gøymde fjelldalane.

Mange har fortald oss om eigne reiser og prestasjonar i dette området, men få har møtt menneska som lever i Himalaya i dag. Fatland har møtt dei på nært hald og i boka si lar ho dei fortelja om tradisjonar og moderne politikk, om krig og klimaendringar, om kjærleik, krutsterk chilli og levande gudinner i globaliseringa si tid. Reisa hennar gjekk gjennom utrulige landskap og dramatisk, ukjend verdshistorie – heilt frem til vår tids brennbare konfliktar. 

Alt dette kan du få høyra om på Sjøperlo onsdag 28.10. Me reknar med at her vert mange tilhøyrarar, så av omsyn til smittevernet kan du velja mellom to klokkeslett, kl. 18 eller kl 20. Det er mogeleg å melda seg på førehand. Det vert boksal. Inngangspengar kr.100
Velkomne skal de vera!

Vindaverkstaden vil i samarbeid med UngTysdag, starta kurs i grunnleggande sy-teknikk for ungdom i alderen 12-18 år. Kurset varer tre kveldar ( 27. okt., 3. nov. og 10. nov.) kl. 18.00-19.30.

Ein treng ikkje å ha noko erfaring med saum for å delta. I løpet av kurset vil ein gjennom teori og praksis mellom anna lære å handtera symaskin, søm-teknikk, bruka mønster, sy knappehol og sy i glidlås. Etter siste kurskvelden vil ein kunna ta med seg eit eigenprodusert produkt heim. Kurset er gratis.

For påmelding (innan 26. oktober) eller informasjon, kontakt Vindafjord bibliotek tlf: 53655860 el. Vindafjord.bibliotek@vindafjord.kommune.no

Har du høyrt om «Shared reading»?
I haust vert dette eit av tilboda frå Vindafjord bibliotek. «Shared reading» - eller «Les i lag» - er ein metode for opne lesegrupper, nytta i fleire land og meir og meir i ulike samanhengar i Noreg.
Tilbodet passar for menn og i kvinner i alle aldrar, for deg som likar å lytta til eller å prata med andre om gode tekstar. «Les i lag» er ope for alle og utan krav til førebuing eller innsats undervegs. Her kan alle vera med.
Lesestunda tar om lag ein og ein halv time. Stunda vert førebudd og styrt av  ein utdanna leseleiar. I Vindafjord er det to utdanna leseleiarar, Ingrid M. Sørvåg og Guri L. Ravatn. Begge desse deltek på gruppene i haust. 
Leseleiaren les høgt og legg inn pausar til samtale om det som er lest. Kvar lesestund har ei novelle og eit dikt som innhald. Det er gratis å vera med og det vert servert kaffi, te og litt å bita i.
Grunna smittevern set me ei grense på 8 deltakarar.
Me har "Les i lag" onsdagane 21.okt, 4.nov og 18.nov., kl. 12 - 13.30
Ta kontakt om du vil sikra deg plass, eller ta ein sjanse og møt opp på Sjøperlo. .
Velkomne skal de vera!    

Kontaktinformasjon

Vindafjord bibliotek
Besøksadr.: Dreganesvegen 40 Postadr.: Pb 115,
5588 Ølen
E-post : vindafjord.bibliotek@vindafjor..
Telefon
: 53 65 58 60