Viktig informasjon ved nød og kriser:

Nyttig informasjon om ein opplever nød eller kriser.

Nødnumre:

Brann - nødnummer 110
Lokal Brannvakt - 24 timars vakt 489 99 748

Politi - nødnummer 112
Lensmann i Vindafjord: 53 76 63 00

Helse og ambulanse - nødnummer 113
Legevakt etter kl 15.00: 116117

Heimesjukepleie og heimehjelp

Dei som bur i område Bjoa, Ølensvåg, Ølen, Sandeid, Vikedal og Imsland kontaktar Ølen omsorgssenter på tlf 53 65 60 80/ 53 65 60 90

Dei som bur i område Vats, Skjold og Vikebygd kontaktar Vindafjordtunet på tlf 53 65 59 20

 

Når straumen går

Bur du i «gamle Ølen kommune»? Kontakt Skånevik Ølen Kraftlag tlf: 53 77 13 13

Dei som bur i «gamle Vindafjord kommune» kan kontakte Haugaland kraft tlf: 05270

 

Når telefonsambandet sviktar

Om mobilsambandet fell ut orienter deg om kven som har fasttelefon i nærleiken.

Dersom ein leverandør sviktar, vær merksam på at ein annan leverandør kan vera operativ.

Meld frå til leverandørens om feil.

 

Andre lokale nødnummer

Vakttelefon drift, vatn og kloakk: 480 99 253

Viltnemnd - ved påkjørsel av vilt: (Erling Lien) 53 76 81 30 / 482 58 544

Veterinærvakt - 52 76 12 11

Haugaland brann og redning - 91 91 01 11 (følg tasteval)

 

Krisetelefonar

Tipstelefon mot seksuelle overgrep mot barn  800 80 018

Nasjonal kontakttelefon, råd og veiledning når eldre utsettes for vold og overgrep 800 30 196

Krisesenter – Krisesetnter Vest IKS, Haugesund  52 72 98 84

 

Atomberedskap og Jodtablettar

 

Generell informasjon:

Vindafjord kommune si nettside.

Vindafjord kommune på Facebook

Følg også med i Haugesunds avis eller Grannar

 

 

10 tips ved krise

Førebu deg på krise med desse tipsa:

  • Ha nødnumra til politi (112), ambulanse (113) og brannvesen (110) tilgjengelig.
  • Skaff deg eit lite heimeapotek.
  • Ha alltid tilgang på mat, vatn og varmekjelde for ei veke.
  • Skaff deg brannslukkingsapparat og kontroller alle brannvarslarar.
  • Gjer deg kjend med hovudkran og brytar for vatn og straum.
  • Skaff deg batteridreven radio (og ekstra batteriar).
  • Gjer avtale med familie/vener om hjelp i ei naudsituasjon.
  • Følg alltid offentleg informasjon (informasjonsmateriell, fjernsyn, radio og internett).
  • Benytt informasjonssenteret på Rådhuset i Ølen.
  • Ring beredskapstelefonen i Vindafjord kommune 53 65 65 65.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30