Samarbeid heim - skule

Rådsorgan

Rådsorgan 2022 - 2023 (PDF, 21 kB)

Rådsorgan 2020 - 2021 (PDF, 20 kB)

Referat frå samarbeidsutvalet

Referat frå møte i SU 21.09.21 (PDF, 373 kB)

Referat frå møte i SU 29.09.20 (PDF, 213 kB)

Referat frå møte i SU 04.10.22 (PDF, 183 kB)