Planleggingsdagar i barnehagane

I følge barnehagevedtektene skal barnehagane ha 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. 

Planleggingsdagar 2020/21

  1. Måndag 21. september 2020
  2. Fredag 13. november 2020
  3. Måndag 25. januar 2021
  4. Fredag 14. mai 2021
  5. Fredag 13. august 2021

Barnehagerute 2020/21 (PDF, 136 kB)

Planleggingsdagar 2021/22

  1. Måndag 20. september 2021
  2. Fredag 12. november 2021
  3. Måndag 24. januar 2022
  4. Fredag 27. mai 2022
  5. Fredag 12. august 2022

Barnehagerute 2021/22 (PDF, 615 kB)

Private barnehagar

Dei private barnehagane kan ha andre planleggingsdagar enn dei kommunale. 

Skulerute 

Ein del av planleggingsdagane i barnehagane er dei same som elevfrie dagar i skulen. 

Skulerute