Høyringsinnspel

Fristen for høyringsinnspel var 1. april 2021. For tida jobbar administrasjonen med saksframlegg. Det vert høve til å kome med innspel på kommunedirektøren si innstilling når denne vert lagt fram i januar 2022.

Elevrådsrunden

5. januar gjennomførte kommunedirektør Yngve F. Bergesen, saman med kommunalsjef Nils Erik Eide og skulerådgjevar Leiv Karsten Medhaug, høyringsrunde på den eksterne rapporten med elevråda på dei ni skulane våre.
Grunna Covid-19-restriksjonar vart dette gjort på Teams. På runden kom det veldig mange gode og reflekterte innspel som kommunedirektøren vil ta med seg i vidare behandling av saka.
Me er imponerte over engasjementet og kor flinke elevrådsrepresentantane var i møta. Tusen takk til elevane, lærarane og rektorane som var med på å gjera denne runden så bra som den blei.

Innkomne høyringsinnspel

1. Elevråd Vik skule (PDF, 655 kB)

2. FAU og Grendautvalet Vikebygd (PDF, 540 kB)

3. Vats Grendautval (PDF, 242 kB)

4. FAU Vats skule (PDF, 50 kB)

5. FAU Vikedal skule (PDF, 308 kB)

6. Mona (PDF, 603 kB)

7. Skjold bygdalag (PDF, 174 kB)

8. Foreldrerådet Vik barnehage (PDF, 163 kB)

9. Askev Julsrud (PDF, 598 kB)

10. Emily Bizzozero (PDF, 594 kB)

11. Rebekka Alne  (PDF, 598 kB)

12. Jorunn Tjoflot (PDF, 594 kB)

13. Ragnhild Birkeland (PDF, 595 kB)

14. Tor Arild Mortveit (PDF, 598 kB)

15. Sverre Hovland (PDF, 596 kB)

16. Laila Espeland (PDF, 596 kB)

17. Lena (PDF, 595 kB)

18. Shirley (PDF, 594 kB)

19. Jorunn Birkeland (PDF, 597 kB)

20. Ingrid Mathilde Sørvåg (PDF, 597 kB)

21. Ingrid Espeland (PDF, 597 kB)

22. Stine Lise Espeland (PDF, 597 kB)

23. Mona Hegerland (PDF, 593 kB)

24. Rebekka Alne (PDF, 595 kB)

25. Eva Dommersnes (PDF, 593 kB)

26. Anne Skartland (PDF, 594 kB)

27. Lina Fisk Eide (PDF, 599 kB)

28. Kjetil Halvorsen (PDF, 143 kB)

29. Ukjent (PDF, 143 kB)

30. Alice Frøvik (PDF, 594 kB)

31. Randi Maurangsnes (PDF, 144 kB)

32. Ukjent (PDF, 593 kB)

33. Lene Einarsen (PDF, 594 kB)

34. Fagforbundet Vindafjord (PDF, 607 kB)

35. FAU Ølen skule (PDF, 609 kB)

36. Linda Frotjold (PDF, 603 kB)

37. Thor K Reinertsen (PDF, 597 kB)

38. Anni Hetland (PDF, 594 kB)

39. Karsten (PDF, 593 kB)

40. FAU Bjoa skule (PDF, 118 kB)

41. Bjoa Bygdeutviklingslag (PDF, 585 kB)

42. Alle tilsette ved Vik skule (PDF, 601 kB)

43. Ølen Grendautval (PDF, 527 kB)

44. FAU Skjold skule (PDF, 605 kB)