Velkommen til skulestart 2022

Måndag 22. august startar skuleåret 2022/23 i Vindafjord. Etter ein lang og velfortent ferie så ser kommunen fram til å ta i mot elevane til første skuledag etter ferien. 

Bente Tednes Gjil

Skulane sender ut eigne informasjonsskriv om oppstarten, viser elles til skulane sine Facebook - og heimesider for informasjon: 

Vindafjordskulen

Her er starttidspunkt for den enkelte skule: 

  • Imsland: kl. 08.10
  • Vikedal: kl. 08.10
  • Sandeid: kl. 08.15
  • Vats: kl. 08.15
  • Skjold: kl. 08.40
  • Vik: kl. 08.15
  • Bjoa: kl. 08.15
  • Vågen: kl. 08.30
  • Ølen: kl. 08.30

VELKOMMEN TIL NYTT SKULEÅR.