Overordna plan for barnehage - og skulemiljø

Oppvekst har jobba med å utarbeida felles plan for det psykososiale miljøet i barnehage og skule. Lovendringar i både opplæringslova (august 2017) og barnehagelova (januar 2021) har gjort at ein felles plan for barna og elevane sitt miljø er naturleg å ha.

Styrarar og rektorar har vore med på prosessen, der dei igjen har involvert tilsette og tillitsvalde i utarbeidinga av denne viktige planen. Den er å finne som eigen knapp på heimesida under "Barn og skule"

Vindafjord kommune sin overordna plan for barnehage - og skulemiljø

Vindafjord kommune sin handlingsplan for eit trygt og god barnehage - og skulemiljø

Les om endring i barnehagelova her

Les om endring i opplæringslova her