Nytt frå Udir til barnehage - og skulestart

Utdanningsdirektoratet har kome med informasjon om kva som er nytt til barnhage - og skulestart. Her kan de lesa om kva dette er. 

EME, Pixabay

Her finn du endringar og nyheiter for barnehage

Her finn du endringar og nyheiter for skule og SFO