Nytt frå Udir til barnehage - og skulestart over ferien

Utdanningsdirektoratet har kome med informasjon om kva som er nytt til barnhage - og skulestarten over sommarferien. Her kan de lesa om kva dette er. 

EME, Pixabay

Her finn du endringar og nyheiter for barnehage

Her finn du endringar og nyheiter for skule og SFO