Skip Navigation LinksVindafjord kommune

Bjoa

Bjoa er kulturbygda i kommunen, med rike minne frå fortida.

Ein kan nemna Steinslandssåta - ei bygdeborg på Innbjoa og kulturstien med helleristningar frå eldre bronsealder ved Hovlandsstø på Utbjoa.

Bygdelaget er no engasjert i å få ny arbeidskraft til bygda m.a. IT-relatert verksemd. Der er også lagt ut tomtefelt med attraktive tomter.

Folketalet er om lag 500 personar.

Grendeside Bjoa

Sist endra 16.02.2014

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune Rådhuset
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3201 53 19827
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30

Relaterte ressursar

Fairtrade - logo
Logo - Av-og-til
Ansvarleg redaktør Rådmann Kristian Birkeland      Nettansvarleg Mali Smemo Hjemdal
padlock