Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Vikedal

Vikedal er på mange måtar lik Sandeid. Folketal, om lag 850.

Også Vikedal har gitt rom til ein vesentleg del av den kommunale administrasjonen.

Turistnæringa har spelt ei viktig rolle opp gjennom tida. I eller nær Vikedal sentrum ligg 3 campingplassar.

Kommunen har peika ut Vikedal og Imsland som område for utvikling av reiselivsnæringa. Ein god del av denne næringa har vore knytt til Vikedalselva som lakseelv. Mykje av busetnaden rundt elva har halde på fin, gamal byggeskikk.

Vikedal er festivalbygda framfor alle dei andre bygdene i Vindafjord.

Oppe i Vikedalsdalen ligg motorsportsanlegget til NMK-Vikedal.

Vikedal har eit moderne bygdahus med festsal/scene og lokale for servering.

Vikedal skule er kombinert barne- og ungdomsskule, med barnesteg for Vikedal og Mo, og ungdomssteg for Sandeid, Vikedal og Imsland. Vikedal har ny, flott barnehage i nærleiken av sentrum.

Grendeside Vikedal

Bilete av Vikedalselva, her er det populært å fiske.  - Klikk for stort bilete

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30