Sandeid

Sandeid var administrasjonssenter i Vindafjord den siste delen av tida som eigen kommune. Folketalet er i overkant av 1000 innbyggjarar.

Bygdesenteret inneheld dei vanlege handels- og servicebedrifter, men også handverks/elektro- og produksjonsbedrifter. Største bedrifta er Gilde Vest sitt slakteri.

På Helgeland ligg det interkommunale skianlegget m.a. med lysløyper for heilårsbruk. I tillegg er det moglegheiter for mange fine turar i bygda, t.d. til Lysenuten, Øktaren og Olalia.

Stadnamn frå Sandeid tyder på tidleg busetnad. På denne staden har det i gamal tid blitt halde hesteløp. Helgeland er knytt til religiøs handling/evt. religiøst senter.

Sandeid samfunnshus er sentralt i bygda og husar stor aktivitet, mellom anna teater, bingo og skyting. Sandeid har barneskule og barnehage.

Grendeside Sandeid

Sandeid og omegn - Klikk for stort bilete

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30