Ølensvåg

Ølensvåg er senteret for industri- og entreprenørskap i kommunen.
Fleire av dei største arbeidsplassane i kommunen held til her.

Folketalet i bygda er om lag 850 personar.
Avstanden til kommunesenteret er kort, berre ca 5 km,
så bygda har mykje samarbeid med Ølen både når det gjeld arbeidstid og fritid.

Vågen skule er den nyaste i kommunen, og vart bygd i 1997. Her ligg også bygdehuset i Vågen.

Bygda har vore i sterk vekst og det er stadig nyetableringar både innan servicenæring og andre verksemder.

Ølensvåg og omegn - Klikk for stort bilete

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30