Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Ølen

Der vegane møtest er ei god beskriving av kommunesenteret som frå gamalt av har vore eit kommunikasjonsknutepunkt for distriktet. Her møtest bussar frå aust, sør og vest med båten frå nord. 

Ølensjøen er den sentrale tettstaden i kommunen med om lag 1600 innbyggjarar. Her er kommunesenteret og kommuneadministrasjonen. 

Sentrum er godt bygt ut med gode tjenestetilbod innan handel og service, skuletilbod med vidaregåande skule, idrettshall, symjehall og varierte næringsverksemder.

Delar av den gamle busetnaden er tatt vare på i Sjoargata, noko som er med å prege gatebildet i Ølen.

Den største verksemda i Ølen er Fatland slakteri. Dette slakteriet er det største privateigde slakteriet i landet.

Bilete frå Sjoargata i Ølen, små sjarmerande hus og flott veg. - Klikk for stort bilete

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30