Skatteoppkrevjarkontoret

Vindafjord og Etne kommunar har inngått samarbeid om felles skatteoppkrevjarkontor.

Frå 01.04.2018 vil kontoret være på rådhuset i Vindafjord.

Adresse

Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor
Rådhusplassen 1
5580 ØLEN

Epost: skatt@vindafjord.kommune.no

Telefon: 53 65 65 65

Opningstid: 0800 – 1530

Bankkonto Vindafjord: 6345 06 11605

Bankkonto Etne: 6345 06 12113

 

Skatteoppkrevjar: Inger Olaug Sandvik, tlf. 53 65 65 08

Sakshandsamar: Karin Antonsen, tlf. 53 65 65 12

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30