Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Skal du kontakta skatteoppkrevjar eller skatteetaten?

Du kontaktar skatteoppkrevjarkontoret i Ølen når du har spørsmål om: 

 • Til gode skatt
 • Betaling av restskatt/forskotskatt/forskotstrekk/arbeidsgivaravgift/tvangsmulkt/renter og gebyr
 • Den skatten du er godskrIven ikkje stemmer med dine oppgåver/kvitteringer
 • Har problem med å betala innan fristen.
 • Endring av bankkonto etter fristen.

Du kontaktar skattekontoret i Haugesund når du har spørsmål om:

 • Skattemelding
 • Skatteberekning
 • Skattekort
 • Utskreven forskotskatt
 • Klage på skatteoppgjeret
 • Endre skatteoppgjeret
 • Flyttemelding

OBS! Om du klagar på skatteoppgjeret, skal du likevel betala restskatten til forfall. Hugs at det påløper forseinkingsrenter. På skatteetaten.no finn du ein oversikt over rentesatsane.

 

Kontakt skattekontoret:

Næraste skattekontor er Haugaland Skattekontor

Adresse: Karmsundgata 192, 5527 Haugesund

Postadresse: Postboks 8103, 4068 Stavanger

Telefon: 800 80000

Skal du besøke skattekontoret må du bestille time på førehand.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30