Politiske møte i Vindafjord kommune

Det er formannskapsmøte tysdag 31. januar klokka 14.00.

Rådet for eldre og personar med funksjonsnedsetting:
Torsdag 26. januar kl. 10.30.

Utval for oppvekst og omsorg:   
Måndag 30. januar kl. 09.00.

Formannskapsmøte:                             
Tysdag 31. januar kl. 14.00.


Utval for drift, utvikling og kultur:
Måndag 6. februar kl. 13.00.

Formannskapsmøtet kan sjåast på KommuneTV (nettlenke)

Saksdokumenta ligg på kommunen si heimeside under menyvalet:
Politikk –> Møtekalender og sakdokument