Har du lyst til å vera fritidskontakt?

Gut 24 år treng fritidskontakt 1-2 kveldar, inntil 6 timar i veka. Han ønskjer treningspartnar på Frisk, likar blant anna å gå tur eller i basseng, spela kort og spel og gå på klubb2000 i Etne.

To personar i haustsol ved iet vatn. - Klikk for stort bilete Culmin Park, Pixabay

  • Det er nødvendig med førarkort.
  • Løn og utgiftsdekking etter avtale.

Om dette kan vera noko for deg, ta kontakt med tilrettelagte tenester ved Nina Haslemo på
telefon 95 40 72 43 eller
e-post: nina.haslemo@vindafjord.kommune.no