Høgtlesing for barn i alderen 5 – 8 år på biblioteket.

Å bli lest høgt for er ei hyggeleg oppleving.

Dato
31. mai 2023
Tid
12:30 - 13:00
Stad
Biblioteket

I tillegg til ei roleg stund, gjev høgtlesing fleire gode bi-effektar. Til dømes bidreg det til stimulering av barna sin fantasi, auke sosiale dugleikar, trening av konsentrasjonsevna og stimulerer språkutviklinga. 

Vindafjord bibliotek arrangerer høgtlesing fast siste onsdagen i månaden. 

Me ønskje velkomen til ei hyggeleg stund på biblioteket.

Arrangør

Biblioteket

Kontakt

Silje Holden Birkeland

Andre tidspunkt

  1. Onsdag, 25.01.2023 12.30 - 25.01.2023 13.00
  2. Onsdag, 22.02.2023 12.30 - 22.02.2023 13.00
  3. Onsdag, 29.03.2023 12.30 - 29.03.2023 13.00
  4. Onsdag, 26.04.2023 12.30 - 26.04.2023 13.00
  5. Onsdag, 31.05.2023 12.30 - 31.05.2023 13.00