Høgtlesing for barn 5 - 8 år

Å bli lest høgt for er ei hyggeleg oppleving. I tillegg til ei roleg stund, gjev høgtlesing fleire gode bi-effektar.

Dato
30. november 2022
Tid
12:30 - 13:15
Stad
Biblioteket

Til dømes bidreg det til stimulering av barna sin fantasi, auke sosiale dugleikar, trening av konsentrasjonsevna og stimulerer språkutviklinga.  

Vindafjord bibliotek har høgtlesing fast ein onsdag i månaden for barn i alderen 5 - 8 år.

Sett av fylgjande datoar: 28. september, 26. september, 30. november og 21. desember. 

Me ønskje velkomen til ei hyggeleg stund på biblioteket. 

Arrangør

Biblioteket

Kontakt

Silje Holden Birkeland

Andre tidspunkt

  1. Onsdag, 28.09.2022 12.30 - 28.09.2022 13.15
  2. Onsdag, 26.10.2022 12.30 - 26.10.2022 13.15
  3. Onsdag, 30.11.2022 12.30 - 30.11.2022 13.15
  4. Onsdag, 21.12.2022 12.30 - 21.12.2022 13.15