Høgtlesing for barn 5 - 8 år

Å bli lest høgt for er ei hyggeleg oppleving. I tillegg til ei roleg stund, gjev høgtlesing fleire gode bi-effektar.

Dato
25. mai 2022
Tid
12:30 - 13:15
Stad
Biblioteket

Til dømes bidreg det til stimulering av barna sin fantasi, auke sosiale dugleikar, trening av konsentrasjonsevna og stimulerer språkutviklinga.  

Vindafjord bibliotek startar opp med høgtlesing fast ein onsdag i månaden for barn i alderen 5 - 8 år. Sett av  fylgjande datoar: 26. januar, 23. februar, 23. mars, 20. april, 18 mai og 15 juni.

Me ynskje velkomen til ei hyggeleg stund på biblioteket. Gjeldande regler for smittevern vert fylgde.

Arrangør

Biblioteket

Kontakt

Silje Holden Birkeland

Andre tidspunkt

  1. Onsdag, 26.01.2022 12.30 - 26.01.2022 13.15
  2. Onsdag, 23.02.2022 12.30 - 23.02.2022 13.15
  3. Onsdag, 02.03.2022 13.15
  4. Onsdag, 23.03.2022 12.30 - 23.03.2022 13.15
  5. Onsdag, 20.04.2022 12.30 - 20.04.2022 13.15
  6. Onsdag, 25.05.2022 12.30 - 25.05.2022 13.15