UKM 2022 Etne og Vindafjord

Etne og Vindafjord samarbeidar også i år om å arrangera UKM. Dette skjer på Ølen kulturhus 19. februar.

Dato
19. februar 2022
Tid
16:00 - 20:00
Stad
Kulturhuset

UKM (Ung kultur møtes) er ein møteplass der ungdom i alderen 10-19 år deltek med ulike formar for kulturutrykk. 

Gjeldande regler for smittevern vert fylgde. Følg med for oppdatert informasjon. 

Arrangør

Etne kommune og Vindafjord kommune

Kontakt

Liva Nesheim Fuglestein