Språk-kafé

måndag 15. oktober 2018, 11.00 - 12.30

Informasjon

Vindafjord bibliotek har språk-kafé annakvar måndag.

Her er alle som vil snakka norsk med "nye eller gamle landsmenn" velkomne!

Enkel servering og mykje moro!

Stad

Vindafjord bibliotek
Ølen skule,  5580 Ølen

Tlf.: 53655861

(post): vindafjord.bibliotek@vindafjord.kommune.no

URL: http://www.vindafjord.kommune.no/bibliotek

Kontakt

Vindafjord bibliotek
Ølen skule,  5580 Ølen

Tlf.: 53655860

(post): vindafjord.bibliotek@vindafjord.kommune.no

URL http://www.vindafjord.kommune.no/bibliotek

Any Heggebø
Legg til hendinga i din kalender

Filter

Søk