Kurs: NEK400:2018

fredag 14. september 2018, 08.30 - 15.00

Informasjon

NEK 400 omhandler prosjektering og utførelse av elektrisk lavspenningsinstallasjoner. Normsamlingen oppstiller krav for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet, samt legger føringer for utforming av elektriske lavspenningsinstallasjoner. NEK 400 er beregnet til daglig bruk i alle installasjonsvirksomheter og rådgivende ingeniørvirksomheter som driver innen normsamlingens virkeområde.

Informasjon og påmelding:
https://www.medvind24.no/folk/vaf-kurs-host-2018

Stad

Ølen vidaregåande skule
 

Kontakt

Vindafjord arbeidsgiverforum
 

URL http://

Merete Vårvik Matre
Legg til hendinga i din kalender

Filter

Søk