Oversikt over tilsette


Areal og forvaltning

Ansatte i avdelingen Areal og forvaltning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Regulering/Plan 53 65 61 36
Einingsleiar 53 65 61 20
Erle Aasheim Mæland
Landbrukskonsulent 53 65 61 22
Seniorrådgjevar Skog/Vilt 53 65 61 29
Oppmåling/Kart 53 65 61 37
Konsulent/merkantil 53 65 61 26
Rådgjevar Plan 53 65 61 23
Fagkonsulent/Gardskart 53 65 61 38
Produksjonstilskot 53 65 61 30
Kart/Plan 53 65 61 34
Rådgjevar disp./klage pbl. 53 65 61 39
Eigedomsskatt, prosjektstilling 53 65 61 05
Oppmåling/Kart/Eigedomsskatt 53 65 61 25
Landbruk 992 36 114
Landbrukskonsulent 53 65 61 32
Rådgjevar Byggesak 53 65 61 28

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
902 46 359
Einingsleiar 53 65 56 02

Bekymringsmeldingar: Tlf. 902 46 359 Kveld/helg . VEST barnevernvakt 901 70 591
 

Konsulent 53 65 56 00
901 70 591

Eining kultur og læringssenter

Ansatte i avdelingen Eining kultur og læringssenter
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskulen 53 65 58 43
Einingsleiar 53 65 65 30
Frivilligsentralen
Vindafjordmuseet

Eining kultur og læringssenter - Kulturskulen

Ansatte i avdelingen Kulturskulen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 58 43 901 66 095
Anne Kristine Anderssen

Eining kultur og læringssenter - Vaksenopplæringa

Ansatte i avdelingen Vaksenopplæringa
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar 53 65 58 51

Vaksenopplæringa i Vindafjord

Eining kultur og læringssenter - Vindafjord bibliotek

Ansatte i avdelingen Vindafjord bibliotek
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
53 65 58 61
Any Heggebø

Eining kultur og læringssenter - Vindafjordmuseet

Ansatte i avdelingen Vindafjordmuseet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
970 09 834

Eining tilrettelagde tenester

Ansatte i avdelingen Eining tilrettelagde tenester
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 56 20
Åshild Håvås

Eining tilrettelagde tenester - Bufellesskapet / Sandeidtun

Ansatte i avdelingen Bufellesskapet / Sandeidtun
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar 53 65 56 58

Eining tilrettelagde tenester - Gnisten

Ansatte i avdelingen Gnisten
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar 53 65 56 31

Eining tilrettelagde tenester - Seljebakken

Ansatte i avdelingen Seljebakken
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar 53 65 56 60

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 65 65

Helse - Hauatunet

Ansatte i avdelingen Hauatunet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar 53 65 56 66

Helse - Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiande helsesøster 53 65 55 60 476 50 640

Helsestasjonen er på Rådhuset i Ølen

Helse - Helsestasjon - Familieteamet

Ansatte i avdelingen Familieteamet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rettleiar familieteamet 53 65 62 10
Fagansvarleg familieteamet 53 65 56 86 957 86 100
Brit Nelly Ness  Tveit
Rettleiar familieteamet 53 65 56 85
Rettleiar familieteamet 53 65 56 87

Helse - Psykisk helse

Ansatte i avdelingen Psykisk helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleiar 53 65 56 80

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-leiar 53 65 65 90
Tord Askvig
53 65 65 99
IKT-lærling 53 65 65 92
Konsulent
Konsulent 53 65 65 93

Kommunaltekniske tenester

Ansatte i avdelingen Kommunaltekniske tenester
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør, vann/avløp/veg/trafikk 53 65 61 03
Konsulent (komm.avgift) 53 65 61 09
Einingsleiar 53 65 61 02 416 99 045
Marit Øverland Ilstad
Ingeniør, bygg/eigedom/park/idrett 53 65 61 06
Konsulent 53 65 61 04
Ingeniør/prosjektleiar bygg 53 65 61 31
Ingeniør vann/avløp 53 65 61 12

Kyrkja

Ansatte i avdelingen Kyrkja
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kyrkjeverje 53 65 57 93

Løn- og personalavdelinga

Ansatte i avdelingen Løn- og personalavdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalsjef 53 65 65 15
53 65 65 16
53 65 65 06
53 65 65 05
Personalrådgjevar 53 65 65 04

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar

Pleie og omsorg - Vindafjordtunet

Ansatte i avdelingen Vindafjordtunet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fung. einingsleiar 53 65 59 04
Annelin Bauge

Pleie og omsorg - Ølen omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Ølen omsorgssenter
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 60 22
Kitty Soltvedt

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 53 65 65 70
Politisk sekretariat 53 65 65 21

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 57 10
Liv Ingunn Heie Medhaug

Reinhald

Ansatte i avdelingen Reinhald
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 61 40 901 17 893

Rådmannen sin stab

Ansatte i avdelingen Rådmannen sin stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT- leiar 53 65 65 90 918 10 789
Rådmann 53 65 65 80 958 63 691
Yngve  Bergesen
Personal- og organisasjonssjef 53 65 65 15 452 19 036
Kommunalsjef oppvekst 53 65 65 35 982 86 872
Nils Erik Eide
Økonomisjef 53 65 65 02 971 61 659
Skulerådgjevar 53 65 65 37 951 50 434
Kommunalsjef helse og omsorg 53 65 55 63 905 19 356
Øistein Lande Gunnarshaug
Service- og fellestenester 53 65 65 27 907 68 620
Kommunalsjef/ Samfunnsutviklar 936 46 043
Barnehagerådgjevar 53 65 65 38 975 74 954
Inger Kathrine Sundve

Service- og fellestenester

Ansatte i avdelingen Service- og fellestenester
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleiar 53 65 65 64
Konsulent 53 65 65 61
Sekretær 53 65 65 23
Sakshandsamar 53 65 65 62
Konsulent 53 65 65 22
Leiar 53 65 65 27 907 68 620
Åsmund Ohm Børretzen
Konsulent 53 65 65 26
Politisk sekretariat 53 65 65 21

Skule og barnehage - Bjoa skule og barnehage

Ansatte i avdelingen Bjoa skule og barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 57 20 950 89 867

Skule og barnehage - Imsland skule og barnehage

Ansatte i avdelingen Imsland skule og barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
53 65 58 30 928 69 593

Skule og barnehage - Sandeid barnehage

Ansatte i avdelingen Sandeid barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53655885/91333225
Aina Apeland

Skule og barnehage - Sandeid skule

Ansatte i avdelingen Sandeid skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 58 02

Skule og barnehage - Skjold barnehage

Ansatte i avdelingen Skjold barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 58 73

Skjold barnehage

Skule og barnehage - Skjold skule

Ansatte i avdelingen Skjold skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 57 42 901 93 296
Vigdis Igland Handå

Skule og barnehage - Vats barnehage

Ansatte i avdelingen Vats barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 58 75 966 50 645

Skule og barnehage - Vats skule

Ansatte i avdelingen Vats skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 57 60
Grethe Halvorsen

Skule og barnehage - Vik skule og barnehage

Ansatte i avdelingen Vik skule og barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 57 30 922 41 257
Anne Marte Waage Tveit

Skule og barnehage - Vikedal skule

Ansatte i avdelingen Vikedal skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 58 12 990 78 863

Skule og barnehage - Vågen barnehage

Ansatte i avdelingen Vågen barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
53 65 58 80
Sofie Haugland

Skule og barnehage - Vågen skule

Ansatte i avdelingen Vågen skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 57 70

Vågen skule

Astrid Førsund

Skule og barnehage - Ølen skule

Ansatte i avdelingen Ølen skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 57 82 905 86 371
Leiv Karsten Medhaug

Økonomiavdelinga

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rekneskap 53 65 65 07
Skatt 53 65 65 12
53 65 65 02 971 61 659
Ove Eidsheim
Rekneskap 53 65 65 09
Controller 53 65 65 10
Rekneskap 53 65 65 03
Skatt 53 65 65 08
Fakturering (komm.avgift) 53 65 65 11

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30